Bestuur/Contact

Het bestuur van IMZ bestaat uit de volgende personen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht:

 1. Voorzitter

    Hans Hospes

               telefoonnummer: 06-53148578

               e-mailadres           : jhwielewaal@gmail.com

2. Muziekcommissie

    Jans Assies

               telefoonnummer: 036-5228856

               e-mailadres         : jans.assies@gmail.com

 3. Secretaris

      Vacature. Voor vragen aan het secretariaat svp de voorzitter benaderen.

4. Penningmeester - rekeningnr. IMZ: NL35 RABO 0183 6536 96

    Wim van Heeringen  

               telefoonnummer: 036-5221833

               e-mailadres         : wimvanheer@gmail.com

5. Lief en Leed 

    Tonnie Wullink  

              telefoonnummer: 036-5225547

              e-mailadres         : wullink.rossel@gmail.com