/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                           

www.mannenkoor-zeewolde.nl
<span style="color: #f00018;"><span style="font-size: 100%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>

Klik hier om een tekst te typen.

_HBA0249b-kopieLarge-2.jpg

 

Ontstaan van het koor

Op 31 augustus 1994 werd het Interkerkelijk Mannenkoor Zeewolde opgericht 

Doelstelling

Het zingen van, voornamelijk, religieuze liederen met mannen. Hierbij maakt het niet uit van welke kerk men lid is en of men lid is van een kerk. Het is een koor voor alle mannen die graag willen zingen. Er wordt gezongen op de vaste repetitieavonden en ook wordt er regelmatig opgetreden in tehuizen en kerken, alsmede af en toe bij feesten of begrafenissen van (oud) leden. Verder organiseert het IMZ de jaarlijkse Kerst Zing-in in Zeewolde. 

Repertoire

Het repertoire bestaat voornamelijk uit geestelijke liederen, maar ook worden zogenaamde ‘negro spirituals’ en moderne nummers gezongen. Tijdens de optredens voor ouderen worden ook oud-hollandse liederen gezongen 

Repetitieavonden

De vaste repetitieavond is op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur. De repetities vinden plaats in kerkgebouw “De Schuilhof” aan de Elzenlaan.